1397/11/29   دوشنبه
آموزش برنامه نویسی
سی شارپ
ASP.NET + ADO.NET
SQL Server 2008
ماژول نویسی در DotNetNuke

seifollahi

 

 

Titles For C# + SQL Server  

 

Session 1 :  Definitions + IDE

 • Concept of OO + Definitioins (ASP + C# Keywords + ...) + CLR (DLL + EXE + IL + JIT ) + IDE + VS2010 Installation

Session 2 : Coding [Elementary + Basic]

 • C# Programs + Control Commands + Iterative  Commands + Definitions + XML + ... ) + Form Appliction Started

Session 3 : Data Types + Classes (Console)

 • DataTypes (Definition + Compare + Convert ) + Casting + NameSpace + Classes + Strings + Numbers + References + ...

Session 4 : Methods + Properties + Field + Objects + Events

 • Class Library  ( All Subjects ) + Form Application ( Other Options )

Session 5 : Overload + Static + Delegate 

 • Mothod Overloading + Static ( Method + Field ) + Components + Windows/Web Application ( Other Options )

Session 6 : Exercise + Exception Management

 • Review + Exception Management + Exception handling + Abstract + Interface

Session 7 : SQL Server (Elementary + Concept) + TSQL

 • SQL Server (Concept + Table  + TSQL  ) + Connect to Application

Session  8 : ADO.NET (via ASP.NET) + Garbage Collection + System.Data

 • Using ADO.NET in application (windows + Web) +  Garbage Collection (Concept + Code ) + DataTables + DataSet + DataGrid ( AS Practice )

Session  9 : ASP.NET + UI (HTML + CSS + JQUERY + JS) + IIS

 • WEB UI + Client Scripts in ASP + Install Web Application in IIS  + Review

Session 10 : Exercise + More Description 

 • SQL (Functions + Stored rocedure ) + Visual Studio Setting & Options + Work with Date (Persian) + ... 

 

 

 

Titles For DotNetNuke Module Development (5.x , 6.x): 

 

 • Session 1 : Installing + Config DNN + Config VS2010 + DNN Architecture
 • Session 2 : Module ( develop + Deploy on Server ) via DNN Architecture + Tips & Tricks of DNN

 

Use this Form to contact me