1397/09/28   چهارشنبه
پروژه درون سازمانی سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران - رفاه
 

 

 
 
 
Designer & Project Manager
 
 
 
HR Department
 
 
 
سامانه نرم افزاری جشنواره مشکات - دوره چهارم

 

 

معاونت اجتماعی شهرداری تهران

 

 

 

پوستر چشنواره

 

 

 

 
پروژه درون سازمانی سامانه جامع منابع انسانی شهرداری تهران
 

 

 
 
Software Analyst
 
 
HR Department
 
 
 

 

پروژه درون سازمانی بودجه بندی شهرداری تهران

 

 

 
Development & Maintenance
 
 
base on DotNetNuke
 
 
 
توضیح در باره این پروژه درون سازمانی به دلایل امنیتی و تعهدات کاری ، محدود می باشد .
سامانه نرم افزاری جشنواره مشکات

 

 

معاونت اجتماعی شهرداری تهران

 

 

 

پوستر چشنواره

 

 

 

 

 


ابتدا    قبلی    صفحه 1    بعدی    انتها